VIKTIG INFO!

Vi alla vet att olyckor kan hända så här kommer några viktiga punkter som vi vill ni tar del av.

  • Vid brand har vi följande uppsamlingsplatser:

För området Ängen, Gröna Backe, Graniten, Lökåsen, Villa harmoni och Toppen gäller Receptionen som uppsamlingsplats.

För området Backen, Terrassen, Askbacken, Grytan, Utsiktsberget, Golfbyn, Storstugan, Lillstugan och Klubbhuset gäller Badplatsen som uppsamlingsplats.

  • Vid grillning vid er campingplats ska ni ALLTID ha en hink med vatten eller brandsläckare i närheten för att förebygga olyckor.
  • Var uppmärksam på våra anslagstavlor, där uppdaterar vi direkt om ett eldningsförbud träder kraft.

Kan även vara bra att veta att:

  • Om någon i er närhet eller förbipasserande drabbas av hjärtstillestånd finns en Hjärtstartare/Defibrillator i receptionen att tillgå.
  • Skulle någon sätta i halsen har vi en Life Vac i restaurangen. Den kan rädda liv genom att med vacuum få ut alla föremål som kan sitta i halsen och är lätt att använda av alla.

Journummer är 0523-323 87 knappval 4.

Agera så här: Rädda – Varna – Larma – Släck

Rädda människor i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten på 112. Försök släcka om du har släckare, men ta inga onödiga risker. Möt upp räddningsfordon vid infartsbommen.