WÄGGA HANDEL

Fram t.o.m. 15/8 är butiken öppen dagligen kl. 08.00 – 21.00

I vår huvudbutik, som ligger vid sidan av restaurangen, finns det ett brett utbud av bassortiment, färskvaror och nybakade bullar och bröd.

Butiken ligger ca 100 m från badplatsen.

Förutom vår huvudbutik finns även en mindre butik i anslutning till receptionen (vid infarten till anläggningen). Här finns det en mindre bassortiment och färskvaror men även här våra nybakade bröd varje morgon.