Vi på Johannesvik Camping & Stugby står bakom Hållbarhetsklivet för att tillsammans göra Västsverige till ett föredöme. När vi arbetar med hållbarhet arbetar vi för och i riktigt emot fyra grundprinciper.

Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

Bohuslän är känt för dess natur, salta bad, kala klippor och fiske. Vi på Johannesvik värnar om naturen och jobbar för att detta ska fortsätta vara en del av det som lockar turismen till vår fantastiska del av Sverige.

Sedan många år tillbaka har vi elbilar och cyklar som står till förfogande när vår personal ska röra sig runtom på anläggningen. Det finns även två laddningsstationer för våra gäster med elbilar. Som gäst hos oss kan man också vara med i vårt hållbarhetstänk! Vi uppmanar våra gäster att inte köra på anläggningen i onödan, inte bara för att minska utsläppen utan även för att skapa en trygg och säker miljö. Istället hänvisar vi till att åka kollektivt, hyra någon av våra cyklar eller promenera. Vi har busshållplatser och vackra motionsleder i anslutning till anläggningen. Dessutom, eftersom större delen av våra gäster åker 50 mil eller mindre för att komma till oss, kan vi också säga att dem är hållbara ur ett turistnäringsperspektiv!

På Johannesvik har vi placerat ut sopkärl på det kommunala motionsledet och på anläggningen har vi sopsortering. Vi återvinner bland annat fett, glas, papp och batterier. Glas, papp och batterier kan återanvändas och fettet kan bli biobränsle. Det finns dessutom pantkärl som vi tömmer och pantar i slutet av säsongen. Pengarna skänker vi sedan till välgörenhet!

I duscharna använder vi oss av duschkort som reglerar tiden för varmvattnet och sedan 2005 har vi solfångare som minskar vår elförbrukning genom att sköta uppvärmningen av vattnet till duscharna. I servicehusen har vi fortsatt i samma hållbarhets anda och använder oss enbart av LED-belysning, detsamma gäller i våra stugor. Vi använder oss även av Tork SmartOne® i servicehusen och tack vare detta minskas pappersförbrukningen med upp till 40%.

Vår restaurang och butik är även dem med och gör skillnad genom att använda sig av lokala råvaror samt jobba för att minska matsvinnet. Dessutom, för att vara med och minska ytterligare på utsläppen, så försöker vi i största möjliga mån att samordna leveranser mellan de olika delarna på campingen.

Bra för både boende och besökare

På samma sätt som vi använder oss av lokala råvaror så använder vi oss också till stor del av lokala samarbetspartners, hantverkare och leverantörer. Dessutom försöker vi, i den mån det går, anställa personal ifrån närområdet. Detta bidrar med ett mervärde för gästen då vår personal har god lokalkännedom.

Vi samarbetar med företag så som Nordens Ark, Smögens Dyk & Upplevelser och Hovenäsets kajakuthyrning. Ett av våra viktigaste samarbeten är de vi har med campingarna i närområdet som hjälper oss förbättras och växa.

Alla samarbeten med lokala företag samt marknadsföring av aktiviteter, restauranger och butiker i närområdet gynnar både oss och våra besökare genom att största delen av intäkterna stannar lokalt och gynnar den lokala ekonomin.

Fler besökare när och där det inte är fullt

Ett mål vi och många andra inom initiativet Hållbarhetsklivet har är att få en jämn beläggning över stora delar av Västsverige under en stor del av året. På så sätt skapar vi förutsättningar för en långsiktig och hållbar besöksnäring.

Vi på Johannesvik hoppas i framtiden på att kunna förlänga säsongerna, skapa mjuka övergångar mellan hög- och lågsäsong och på så sätt skapa en jämn beläggning. Detta planerar vi att göra genom vidare samarbeten med lokala företag och genom att genomföra utvecklings- och marknadsföringsinsatser. 

Fler jobb och jobb som går att leva på

På högsäsongen när vi har som mest att göra kompletterar vi med extra personal i butik, restaurang, reception, städ och vaktmästeri. Många av extra personalen väljer även att återkomma år efter år, vilket vi ser som en bekräftelse på att vi är en attraktiv arbetsplats.

Trots att vårt företag inte har många heltidsanställda kan vi genom att förlänga säsongen och skapa en jämnbeläggning bidra till att fler jobbmöjligheter skapas. Om inte på vårt företag så kanske på ett annat?