ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Välkommen till Johannesvik!


Vi hoppas ni skall få det trevligt och skönt här. Följande ordningsregler är tillkomna för din och andra gästers trevnad. Ordningsreglerna är framtagna i samarbete med de nordiska campingorganisationerna.

 1. Iakttag tystnad mellan kl. 23.00 – 07.00. 
 2. Utcheckning av stuga måste ske senast kl. 12.00. Utcheckning av campingplats måste ske senast kl. 13.00.
 3. Johannesvik är en familjecamping och har en 25-årsgräns, alla i sällskapet måste vara 25 år eller äldre. Detta gäller ej för familjer.
 4. Kör inte motordrivet fordon mer än nödvändigt, kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt. 
 5. Bilparkering är endast tillåten på anvisade platser. Tillfälliga besökare ombeds parkera sitt fordon på parkering utanför området. Alla bilar inom campingens område ska vara försedda med passerkort samt bilbricka, detta hämtas ut i receptionen samtidigt som anmälan sker. Passerkortet ska förvaras som värdehandling och får EJ överlåtas. Missbruk beivras.
 6. Övernattande gäster liksom extra bilar ska anmälas vid ankomst och är betalningsskyldiga. Parkering för extra bilar är endast tillåten på anvisade platser. Campingplatserna är avsedda för 5 personer. Antalet övernattande gäster utöver detta betalar 50: -/ pers. & dygn. Barn under 12 år är gratis.
 7. Antalet övernattande gäster i stuga får ej överskrida det antal som stugan är gjord för. 
 8. Endast ett fordon per hyrd plats får införas på campingen, med undantag för stugor med 6 bäddar. På platsen får antingen ett motordrivet fordon med vagn, en husbil eller ett motordrivet fordon med tält stå.
 9. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Husvagnar ska vara inregistrerade till användning av motordrivet fordon.
 10. Egna fasta anordningar såsom tälthus, staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Fråga om du är osäker. Se till att gasol och el-utrustning är provad och godkänd.
 11. Hjälp barnen att hitta lämpliga platser för lek och bollspel. Speciella platser finns iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna är förbjudet.
 12. Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden kopplad och rasta på anvisad plats utanför området. Plocka alltid upp efter er hund.
 13. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd våra sopkärl som finns placerade runt om på området.
 14. Lämna de gemensamma utrymmena i samma skick som du själv önskar finna dem i.
 15. Försäljning vid och inom området får endast ske med campingägarens tillstånd.
 16. Campingvärden och övrig personal ansvarar för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.
 17. Campingvärden och personalen ansvarar inte för skador eller förlust av gästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campinggästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig.
 18. Personalen kan tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar campingens ordningsregler.