Testa vår äventyrliga minigolfbana förlagd bland bohusklipporna.